Regulamin

 

§1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sonusmobile.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę SONUS MOBILE Maciej Kotański, z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 20/1 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 498249, nr NIP 525-118-94-57, nr Regon 142081882. W dalszej części regulaminu używana będzie nazwa skrócona firmy, tj. Sonus Mobile.


§2. Regulamin Sklepu stanowi regulamin świadczenia przez Sonus Mobile usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).


§3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.


§4. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów oraz przyjmowanie zamówień od Klientów odbywa się poprzez stronę www.sonusmobile.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. W wyjątkowych sytuacjach zamówienia można składać telefonicznie pod numerem telefonu +48 606 850 815. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje pocztą elektroniczną prośbę o potwierdzenie. Po potwierdzeniu zamówienia obsługa Sklepu przystępuje do jego realizacji.


§5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.


§6. Do każdego zamówienia załączany jest paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura VAT. Klient zleca wystawienie faktury w momencie złożenia zamówienia, zaznaczając odpowiednią opcję na formularzu. W tym przypadku musi podać wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury VAT, w tym numer NIP.


§7. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane do momentu wysłania przesyłki. Informacja o wysyłce przekazywana jest do Klienta drogą mailową. Przekazanie informacji o modyfikacji zamówienia powinno odbyć się poprzez kontakt z Sonus Mobile, pod adresem mailowym sklep@sonusmobile.pl, lub pod numerem telefonu +48 606 850 815. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu  ewentualnej nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na koncie Klienta.


§8. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny. Jednocześnie Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w jego ofercie bez uprzedzenia.


§9. Czas realizacji zamówienia jest to czas od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu jego skompletowania oraz czas wysyłki wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, chyba że strony postanowią inaczej.


§10. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera DPD na adres wskazany przez klienta, lub z wykorzystaniem usługi Paczkomaty 24/7 do wybranego przez klienta paczkomatu. Istnieje także możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy. Wybór formy dostawy dokonywany jest przez Klienta przy składaniu zamówienia, jednocześnie pokrywa on jej koszty, o ile nie jest podane, że dostawa jest gratis.

Więcej informacji na temat form i czasu dostawy znajduje się tutaj.


§11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.


§12. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

- Przedpłatę przelewem na konto sklepu. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu całości środkow na konto Sklepu.

- Przedpłatę kartą kredytową lub szybkim przelewem z pośrednictwem serwisu PayU. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu całości środkow na konto Sklepu.

- Płatność gotówką za pobraniem w przypadku dostarczenia zamówionego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej, DPD lub Paczkomatów 24/7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta i weryfikacji wprowadzonych danych.

- Płatność gotówką podczas odbierania zamówienia w siedzibie firmy. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.

Więcej informacji na temat płatności znajduje się tutaj.


§13. Dostawy są realizowane na terytorium Polski. Ceny wysyłki podane na stronach informacyjnych sklepu i wyświetlane przy składaniu zamówienia odpowiadają dostawom na terytorium Polski. W sprawie możliwości i warunków wysyłki do innych krajów prosimy o kontakt z obsługą Sklepu.


§14. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i posiadają gwarancję jakości producenta. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie obsługę Sklepu pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Więcej informacji na temat gwarancji znajduje się tutaj, na temat procesu składania reklamacji tutaj.


§15. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwracany towar musi być kompletny, w stanie niepogorszonym i zapakowany w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie podczas transportu, najlepiej w fabrycznym opakowaniu. Powinien zostać odesłany wraz z dowodem zakupu i oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres:

Sonus Mobile
ul. Obrońców Tobruku 20/1
01-494 Warszawa

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru do sklepu nie podlega zwrotowi.

Zwrot kosztów towaru i wysyłki do Klienta nastąpi w ciągu 14 dni roboczych.


§16. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sonus Mobile oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Więcej informacji na temat poufności danych znajduje się tutaj.


§17. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel